Tricktionary

Klicka på ett trick för att se olika varitioner. Om du hittar fel eller har funderingar fråga på forumet eller e-maila (info@tricking.se). Vill du veta mer om tricking och tricken så kan du läsa The Tricking Bible av Sesshoumaru.

Basic Kicks
Aerials
Butterflies
Corkscrews
Gainers
Raizes
Backflips
Frontflips
Sideflips
Doublelegs
540 kicks
Cheat Kicks
Pop Kicks
Step Over Kicks
Jump Front Kicks
Andra Tricks


Basic Kicks
Axe Kick
Inside Crescent Kick
Outside Crescent Kick
Hook Kick
Wheel Kick
Crescent Kick
Round Kick
Compasso
Tornado
Front Sweep
Back Sweep

Aerials
Aerial
Aerial Switch
Aerial Twist
Aerial Double Twist
Brandy
Axe to Aerial
Axe to Aerial Switch
Axe to Aerial Twist
Axe to Brandy
Reverse Aerial
Reverse Aerial Twist
Reverse Aerial Switch
Reverse Brandy
Hyper Aerial
Scissorswipe
JujiSwipe
Hyperswipe
Hyperswipe Hook
Aerial Doublel Twist

Butterflies
Butterfly Kick
Butterfly Twist
Butterfly Twist Crowd Awakener
Butterfly Twist Double Grab
Butterfly Twist Doubleleg
Butterfly Twist Doubleleg Hook
Shuriken Twist
Illusion Twist
Illusion Twist Feilong
Illusion Twist Gyro
Illusion Twist Hyperhook
Hyper Twist
Hyperhook
Double Butterfly Twist
Double Butterfly Twist Hyperhook

Corkscrews
Corkscrew
Corkscrew Roundkick
Corkscrewswipe
Corkscrewnife
Corkscrew Doubleleg
Corkscrew Doubleleg Hook
Shuriken Corkscrew
Corkscrew Feilong
Hyper Corkscrew
Boxcutter
Crowd Awakener 2
Crowd Awakener 2 Hook
Double Corkscrew
Double Corkscrew Roundkick


Gainers
Gainer
Gainer X-out
Gainer Single Grab
Gainer Double Grab
Gainer Switch
Gainer Double Switch
Gainer Halftwist
Gainer Halftwist X-out
Gainer Fulltwist
Gainer Fulltwist Single Grab
Gainer Hyper Fulltwist
Gainer Fulltwist Hook
Gainer Doubletwist
Moon Kick / Kick The Moon
Moon Kick Dubbel Hook
Hyper Moon Kick

Raizes
Raiz
1 Handed Raiz
2 Handed Raiz
Touchdown Raiz
Reverse Raiz

Backflips
Backflip
Backflip Flashkick
Backflip Flashkick Halftwist
Backflip Flashkick Fulltwist
Backflip Double Flashkick
Backflip Triple Flashkick
Backflip Quadruple Flashkick
Backflip Halftwist
Backflip Halftwist X-out
Backflip Halftwisr X-out Halftwist
Backflip Fulltwist
Backflip Fulltwist Flashkick
Backflip Fulltwist Double Grab
Backflip Fulltwist Roundkick
Backflip Fulltwist Swipe
Backflip Fulltwist Swipeknife
Backflip Fulltwist Doubleleg
Backflip Fulltwist Doubleleg Hook
Backflip Fulltwist X-out Fulltwist
Backflip 1.5 Twist
Backflip Doubletwist
Backflip Trippletwist
Backflip X-out
Backflip X-out Flashkick
Backflip Single Grab
Backflip Double Grab
Terada Grab
Terada Grab Fulltwist
Fulltwist Terada Grab
Standing Fulltwist
Standing Fulltwist Roundkick
Standing Doubletwist
Back Handspring
1 Handed Back Handspring
Back Handspring Flashkick
Back Handspring Fulltwist

Frontflips
Frontflip
Frontflip X-out
Frontflip Halftwist
Frontflip Fulltwist
FrontFlip 1.5 Twist
Webster
Webster X-out
Revers Webster
Axe to Webster
Front Handspring
Front Handspring Flash
Front Handspring Switch
Front Handspring Halftwist
Front Handspring Full Twist
1 Handed Front Handspring
Revers Front Handspring

Sideflips
Sideflip (ver.1)
Sideflip (ver.2)
Sideflip Split
Sideflip Halftwist
Sideflip Double Grab
Kim Do X-out
Kim Do Kickswipe
Kim Do Swipeknife
Kim Do Twist

Doublelegs
Doubleleg
Doubleleg Split
Doubleleg Hook
Doubleleg Twist
Singleleg
Singleleg Hook
Singleleg Twist
Illusion Leg

540 kicks
540
540 Gyro
Jacknife
1 Handed Swipe
Swipenife
Sideswipe
Suicideswipe
Suicideswipe Snapuswipe
Snapuswipe
540 Twist
540 Twist Roundkick
540 Twist Hyperhook
540 Twist Doubleleg
California Roll
Parafuso
Envergado
Switchblade
Pop 540
Pop Swipe
Pop Swipenife

Cheat Kicks
Cheat 720
Cheat 720 Double
Cheat 720 Triple
Cheat 720 Buddha
Cheat 720 Feilong
Cheat 720 Feilong Cross
Cheat 900
Cheat 900 Hyper
Cheat 900 Double
Cheat 900 Double (ver.2)
Cheat 1080
Cheat 1080 Double
Cheat 1080 Triple
Cheat 1260
Crowd Awakener
Crowd Awakener Gyro
Crowd Awakener 3
Crowd Awakener 4
Lazy Boy
Lazy Boy Hook
Lazy Boy Twist
1 Handed Cheat 720

Pop Kicks
Feilong
Feilong Cross
Pop 360
Pop 360 Hyper
Pop 360 Gyro
Pop 360 Split
Pop 360 Split Hook
Pop 360 Double Hook
Pop 720
Pop 720 Hyper
Pop 720 Split
Pop 720 Double
Pop 720 Triple
Pop 720 Feilong
Pop 720 Feilong Cross
Pop 720 Doubleleg
Pop 900
Pop 900 Hyper
Pop 900 Double
Pop 1080
Pop 1080 Double
Pop 1080 Triple
Pop 1080 Jacknife
Pop 1260
Pop 1440

Step Over Kicks
Step Over 360
Step Over 720
Step Over 900
Step Over 900 Hyper
Step Over 900 Double
Step Over 900 Triple
Step Over 900 Fake Double
Step Over Doubleleg
Step Over 720 Doubleleg
Step Over Feilong / Flik-Flak
Step Over 540 / Shaolin Cross

Jump Front Kicks
Jump Front Kick
Jump Front Kick Double
Jump Front Kick Tripple
Jump Front Kick Quadruple
Jump Front Kick Quintuple
Jump Split Kick
Jump Split Kick Front Kick
Jump Scissor Kick
Jump Scissor Kick Front Kick

Andra Tricks
Masterswipe (breakdance)
Masterswipe (martial art)
Grandmaster Swipe
Grandmaster Twist
Coin Drop
No Hand Coin Drop
Kip-up
180 Kip-up
No Hand Kip-up
Scoot
Arashiswipe
Au-Batido
Elbow-Tido
Pike
1990
Windmill
Flare
Applejax
Gumbi
"Capoeira Hjulning"
Spiral Knuckle